Admitere 2017

Precizări privind concursul de admitere la studii universitare de masterat (23.05.2017)

Număr de locuri pentru candidații de etnie romă: 2

Tematica pentru concurs

 DREPTUL AFACERILOR

- Drept civil

- Drept comercial

 CARIERĂ JUDICIARĂ

- Drept civil

Drept penal

 DREPT PRIVAT

- Drept civil. Teoria generală

- Dreptul familiei

 DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE

- Raporturile individuale de muncă

- Raporturile colective de muncă

 DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

- Drept internaţional public

- Organizaţii internaţionale

 DREPTUL UNIUNII EUROPENE

- Instituţiile Uniunii Europene

- Ordinea juridică a Uniunii Europene

 ŞTIINŢE PENALE

Drept penal

- Drept procesual penal

 DREPT FISCAL

- Drept fiscal

- Drept societar

 ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

- Drept administrativ

- Drept financiar public

 ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)

- Arbitrajul internațional

 DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI (în limba română)

 Dreptul urbanismului si al amenajarii teritoriului

 MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)

- Drept instituţional al Uniunii Europene şi Ordinea juridică a Uniunii Europene (examen oral în limba franceză)

- Actualitatea europeană a afacerilor (examen oral în limba franceză)