Admitere 2017

Numărul de locuri de studii finanţate de la bugetul de stat scoase la concurs-sesiunea septembrie 2017

Pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs și Tematica și bibliografia orientativă (21.03.2017)

Calendarul admiterii și informații generale (23.03.2017)

Înscrierea la concursul de admitere - acte necesare

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat

Precizari privind concursul de admitere - conducător de doctorat, prof. univ. dr. Corneliu Liviu POPESCU

Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute

Programarea concursului de admitere


Rezultate concurs de admitere - studii universitare de doctorat

  Admiși

  Respinși