Anul universitar 2012-2013

Plan de învăţământ (20.11.2012)
Structura anului universitar (28.09.2012)
Notă pentru achitarea taxei de studiu (18.10.2012)
Anunț referitor la plata taxei de studiu pentru anul universitar 2012-2013 - transa a II-a (05.03.2012)

În atenţia studenţilor anilor I şi II de studii - Cursuri de certificare pentru profesia didactică-nivelul I (05.10.2012)

Reclasificare
a) cazuri sociale
b) listele cu studenții reclasificați

Scoatere din evidenţă (22.11.2012)
Redobândirea calităţii de student (05.12.2012)
Redobândirea calităţii de student (11.01.2013)
Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul I, anul univ. 2012-2013 (21.01.2013)
Scoatere din evidenţă (02.04.2013)
Redobândirea calităţii de student (11.04.2013)
Redobândirea calităţii de student (18.04.2013)
Redobândirea calităţii de student (26.04.2013)
Redobândirea calităţii de student (22.05.2013)
Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul II, anul univ. 2012-2013 (11.06.2013)

Programări examene
Programare colocvii anul II și examene restante din anul I (20.12.2012)
Sesiunea de examene: 19.01.2013 - 17.02.2013 (31.01.2013)
Programare colocviu Organizaţii si relatii internationale (16.05.2013)
Programare examene: 01.06 - 28.06.2013 (27.05.2013)
Repartizarea în săli pentru examenul Drept civil. Drepturile reale (22.05.2013)
Sesiunea de examene: 02.09.2013 - 22.09.2013 (09.09.2013)

Anunţ privind finalizarea colocviului la practica de specialitate pentru anii I, II si III, cursuri de zi şi ID, anul universitar 2012-2013 (22.05.2013)