Sesiunea iunie 2017

Comunicat (25.01.2017)
Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta, iunie 2017 (25.01.2017)
Data examenului de licenţă: 27 iunie 2017

Precizari - pentru absolvenţii Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Formular - cerere înscriere licență 2017
Formular - fişa de lichidare
Tabel colectare date de contact
Repartizarea pe săli a candidaților înscriși - sesiunea iunie 2017


Rezultate

         Promovaţi

         Nepromovaţi

Contestaţii

        Rezultate contestaţii