2010

Legea penală mai favorabilă, Casiana Duşa
Considerații teoretice privind legalitatea și oportunitatea urmăririi penale în reglementarea Proiectului Noului Cod de Procedură Penală, Alexandra Ioana Zamfir, Simion Oana Beatrice
Pericolul criminologic al faptelor comise în stare de recidivă, Grigore Ariadna Iustina
Renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei, Mircea Dub
Avortul – o instituție de drept penal, abordată din perspectiva drepturilor omului, Ududec Elena Daniela
Retrocedarea imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, Mateescu-Munteanu Ruxandra-Cristina
Executarea silită în natura atipică a obligațiilor născute din antecontractul de vânzare-cumpărare-Suplinirea de consimțământ
Introducerea fiduciei în Noul Cod Civil, Ema-Alexandra Dobre
Leziunea, Hobincu Alexandra
Relația dintre sistemul de protecție a drepturilor omului, creat în cadrul Consiliului Europei și cel creat la nivelul Uniunii Europene și perspectiva unei evoluții privind aceste două sisteme, în sensul unei anumite convergențe, Cocoru Diana
Necesitatea bunei-credințe și efectele acesteia în caz de eroare – uzucapiunea scurtă, Soare Vlad-Cristian
Vânzarea lucrului altuia, Iustin Armașu, Barbu Vadim
Considerații asupra reglementării domeniului public în Codul General al Proprietății Persoanelor de Drept Public, Ghiță-Blujdescu Yolanda-Alma
Cetățenia Uniunii Europene, Casian Cristina
Acordurile Comerciale Internaționale. Modificări potrivit Tratatului de la Lisabona, Năstase Roxana (Osiac)
Accelerarea procesului de aderare a României la Zona Euro, Ardeleanu Adina
Principiul libertății de a testa în dreptul privat roman, Ungureanu Linda Ana-Maria 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Geneză și conținut, Smaranda Vacaru
Responsabilitatea de a proteja, Iliescu Marius-Nicolae
Importanța articolului 102 din TFUE privind abuzul de poziție dominantă în cadrul politicii concurențiale comunitare, Ioana Florina Trosca, Liviu Stancescu
Competiția fiscală internațională: controverse, reglementări, limite, Secară Horiana