2011

Răspunderea producătorului pentru produsele cu defect, Ţucă Maria-Adriana
Despre aparenta contradicţie dintre Drept şi Morală, Mihnea-Mihail Jida
Prevenirea şi combaterea crimei de genocid, Teodora-Stanca Jugrin
Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative. Relaţia dintre ele şi controlul oportunităţii, Mihaela Moraru
Influenţa mediului penitenciar asupra criminalităţii din punct de vedere criminologic, Barbu Ana-Maria
Controversa constituţionalităţii pedepsei cu moartea, Hapca Sorina-Marilena
Responsabilitatea de a proteja – o formă nouă de intervenţie umanitară, Iliescu Marius-Nicolae
Agresiunile contra fătului – Realitate şi perspective, Valentin Ciobanu
"Digestele" lui Justinian – Animus liber in consulendo agendoque, Cuciureanu Ionela
Infracţiunea de înşelǎciune - de la simplu la special, Raduţă Georgiana-Gianina
Regimul juridic al clauzelor abuzive în contractele de consum din perspectiva dreptului Uniunii Europene şi a dreptului naţional de transpunere, Mihaela-Claudia Cercel
Mijloacele juridice de ocrotire a proprietăţii în dreptul roman, Vlad – Victor Ochea
Echilibrarea contractelor de consum - leziunea, Lospa Cristian – Paul
Regimul juridic al navigaţiei în Marea Neagră şi situaţia Strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, Moraru Elena Geanina
Legalizarea prostituţiei - între realitate şi moralitate, Alina Ciocoiu
Eficientizarea clauzelor compromisorii în Uniunea Europeană: dificultăţi şi perspective, Amalia-Anca Bejinaru