2011

Competența consultativă în materia dreptului internațional public. O privire dintr-o perspectivă evolutivă, Cătălin-Ioan Graure 
Loialitatea probațiunii din perspectiva dreptului la un proces echitabil în jurisprudența CEDO, Casiana Dușa
Mijloacele juridice de ocrotire a proprietății în dreptul roman, Vlad-Victor Ochea
Prevenirea și combaterea crimei de genocid, Teodora-Stanca Jugrin
Prioritatea dreptului european în dreptul intern – din nou în actualitate, Pascu Anca
Regimul juridic al navigației în Marea Neagră și situația Strâmtorilor Bosfor și Dardanele, Moraru Elena Geanina
Responsabilitatea de a proteja, Iliescu Marius – Nicolae
Invocabilitatea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, Hobincu Alexandra
Interpretarea normelor comunitare în țările nou intrate în Uniunea Europeană în funcție de specificul național, Grigore Ariadna Iustina Venera 
Considerații asupra Drepturilor Omului. State orientale vs. State occidentale, Ioana Maria Adam
Acquis-ul Schengen. Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală. Mandatul european de arestare, Vrabie Alina-Mihaela
Controversa constituționalității pedepsei cu moartea, Hapca Sorina-Marilena
“Digestele” lui Justinian, Cuciureanu Ionela
Acquis-ul Schengen “Securitatea Uniunii Europene”, Dobre Iuliana
Teoria impreviziunii în contextul crizei economice, Chiosea Si
Revocarea bilaterală, Constantinescu Gabriel Alin
Raportul dintre dreptul de retenție și excepția de neexecutare a contractului, Maria Cristina Mihuț
Imperialismul principiului pacta sunt servanda – temei al securității juridice sau rigiditatea desuetă?, Olah Nora-Ioana
Ideea de aparență în dreptul civil. Teoria aparenței, Stoenescu Oana – Irina
Eficientizarea clauzelor compromisorii în Uniunea Europeană: Dificultăți și perspective, Amalia-Anca Bejinaru
Echilibrarea contractelor de consum – leziunea, Lospa Cristian – Paul
Clauza de inalienabilitate și efectele sale în materia drepturilor reale, Stamatescu Vlad-George
Considerații privind cauza penală inclusă în contractul de credit bancar, Nona Cătălina Cernov
Buna-credință în materia drepturilor reale, Nica Andreea-Iuliana
Cesiunea de drepturi litigioase. Retractul litigios, Ema Alexandra Dobre
Brevetabilitatea produselor de inginerie genetică în contextul legal actual, Rădulescu Daniel Andrei Tiberiu
Buna-credință în materia contractelor, Ana-Maria Udriște
Regimul juridic al actelor preparatorii, Grigore Ariadna Iustina Venera
Infracțiunile informatice cu privire la comerțul electronic, Alexandru Manole
Egalitatea armelor – garanție procedurală a dreptului la un proces echitabil, Goga Marilena-Irina
Avocatul – o profesiune liberală și independentă, Mateescu-Munteanu Ruxandra-Cristina
Infracțiunea de înșelăciune – de la simplu la special, Raduță Georgiana Gianina
Agresiunile contra fătului – Realitate și perspective, Valentin Ciobanu