2012

Elemente de analiză pe tratatul de stabilitate fiscală, Anagnoste Edward
Dreptul fundamental la liberă circulație în lumina reglementarilor UE, Hapca Sorina Marilena
O constituție – mai multe perspective, Stingaciu Geanina
Dreptul pretorian – evoluția echilibrului paradigmei static – dinamic în gândirea juridică romană, Cuciureanu Ionela
Portaluri legislative – analiză comparativă, Parau Anca Ionela, Preoteasa Andrei Ionut
Recunoașterea internațională a statelor, Dinu Maria Alexandra
Informația juridică de tip jurisprudențial, Friji Cristina, Hirsck Cristina Maria, Iancu Madalina Gabriela, Zamfirescu Stefan
Acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a normelor europene anticoncurențiale, Constantin Bianca Nicoleta
Controlul asupra contului ca formă alternativă de asigurare a opozabilității ipotecii mobiliare. Aspecte teoretice și practice, Dusa Casiana
Garanții publice acordate băncilor în contextul crizei economice, Pascu Anca
Procedura de infringement, Cristea Alina
Considerații teoretice și practice privind actele președintelui României, Valeanu Radu Sergiu
Evoluția conceptului de ”Spațiu de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene” a dus la transformarea conceptului de ”suveranitate statală”?, Visinescu Ionut Gabriel
Curtea Penală Internațională – un pas înainte pentru combaterea crimelor internaționale,  Mitoseriu Mihai Andreas
Egalitatea armelor în duelul judiciar penal, Velicu Daniel Catalin
Infracțiunea de manipulare a pieței de capital, Postelnicu Cornelia
Considerații privind procedura recunoașterii vinovăției, Cotoc Oana Camelia, Ferent Alina Mihaela
Criminalitatea în rândul toxicomanilor. Studiu de caz: Penitenciarul Jilava, Vilcu Sorina Maria
Combaterea traficului de droguri – șanse de reușită în contextul actual, Barbu Ana Maria
Resursele Studentului, Codreanu Luciana Simona, Dascalescu Raluca
Răspunderea penală a minorilor în Noul Cod penal, Enache Georgiana
Instituția camerei preliminare. O modalitate de eficientizare a procesului penal sau repetarea unei greșeli? Trimiterea în judecată, Balan Cristian
Imunități jurisdicționale ale statului, Chiricioiu Viorel
Considerații teoretice și practice privind actele președintelui României, Valeanu Radu Sergiu
Regimul răspunderii pentru produsele cu defecte în materie de sănătate publică, Cercel Mihaela Claudia
Ajutorul de stat acordat instituțiilor financiare în contextul crizei economice, Udriste Ana Maria
Cesibilitatea mărcilor prin raportare la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Buzac Vicu Petrisor
Monopolul într-o piață concurențială, Drumaru Sebastian Mihai
Obligația de conformitate a bunului vândut. Privire asupra Noului Cod civil român, Tataru Mugurel Mihai
Scurte considerații cu privire la evoluția istorică a excepției Bolar, Ungureanu Linda Ana Maria
Obligația de garanție a vânzătorului pentru viciile ascunse ale lucrului vândut, Kloss Evelyn
Protecția juridică a detenției precare prin intermediul acțiunilor posesorii, Pacaleanu Adriana Elena
Vânzarea cu certificat de sarcini în lumina noii legislații civile, Cofaru Ionut Florin
Controverse privind promisiunea sinalagmatică de vânzare în reglementarea Noului Cod civil, Mihut Maria Cristina
Evoluția vânzării lucrului altuia în Noul Cod civil, Dutu Luciana Maria
Termenul și condiția in Noul Cod civil roman (2009), Petrache Daniel Florin
Eficientizarea executării creanțelor în contextul Noului Cod civil și al Regulamentului propus de Comisia Europeană cu privire la recuperarea creanțelor transfrontaliere, Pasc Loredana Corina
Noutățile introduse de Regulile de arbitraj din 2012 ale Camerei Internaționale de Comerț (CIC), Gliga Baubec Sevim
Consecințele unei posibile ratificări a acordului comercial de combatere a contrafacerii asupra dreptului intern, Stanciu Tudor
Depășirea limitelor libertății de exprimare – premisă a răspunderii delictuale civile, Dascalu Andrei Ioan
Adaptarea contractelor în Noul Cod civil, Munteanu Silviu Marian
Măsurile antipreluare pe piețele de capital, Iliescu Marius Nicolae
Magna Carta liberei întreprinderi și interesul public, Duhnea Emil
Despre înstrăinarea către un terț a lucrului ce face obiectul unei promisiuni de a contracta, Stamatescu Vlad George