2013

Violarea dreptului la viață privată,  Hapca Sorina Marinela, Pirlan Ruxandra Diana  
Aspecte motivaționale privind infracțiunea de omor,  Enescu Raluca, Stoicut Simona
Lipsirea de liberate în mod ilegal
Consecințele penale ale malpraxisului medical
Despre noua reglementare privind medierea in procesul penal, Flucus Anamaria Georgiana
Egalitatea armelor în procesul penal, Chiricioiu Viorel
Conflictul de interese, temei al cooperării instituționale dintre Agentia Nationala de Integritate și Parchetul de pe lângă Curtea de apel, Marutoiu Alexandru Mikaela
Teoria separației puterilor în stat, Popa Ana-Maria, David Ioan Mircea
Principiul loialității constituționale în dreptul românesc - forma fără fond sau metafora a statului de drept?, Nae Bogdan Florin
Principiul echilibrului bugetar. Naturalizarea unui mit, Ologu Mihai Ionut
Necesitate si abuz – expresii antinomice ale pedepsei cu moartea, Casuneanu Clara Alexandra
Intre suveranitate naționala și drepturile omului: problema minorităților naționale, Stoica Theodora Mihaela
Contenciosul administrativ în lumina noii reforme a legislației procesual civile, Grigoras Constantin
Exproprierea indirecta în contextul dreptului internațional al investițiilor
Dreptul la obiecțiunea de conștiință și dreptul pacientului la servicii medicale de sănătate a reproducerii – protejează legislația română aceste două drepturi suficient?, Ghinet Ana-Maria