2014I. PROFESORI INVITAŢI

Gilberto BOUTIN, Prof. univ. dr., Decan, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, Universitatea din Panama, Despre excluderea şi subrogaţia principiului ordinii publice drept cauză de refuz de obţinere a probelor străine în Convenţia de la Haga din 1970
Rick RUDDELL, Department of Justice Studies, University of Regina, John WINTERDYK, Department of Justice Studies, Mount Royal University, Sunt agenţii de securitate organizaţi în mod raţional? O analiză a situaţiei canadiene
II. DOCTRINĂ

Corneliu-Liviu POPESCU, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Consideraţii punctuale asupra naturii civile şi penale a protecţiei victimelor violenţei în familie în dreptul român
Simina-Elena TĂNĂSESCU, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Epistemologia dreptului constituţional român
Ion GÂLEA, Lector. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, A lăsat Curtea o uşă deschisă? Posibilitatea de a revizui legalitatea actelor organelor ONU de către Curtea Internaţională de Justiţie – jurisprudenţă şi dincolo de jurisprudenţă
Traian TUNSOIU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Încetarea contractului individual de munca de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei
Andrei ZARAFIU, Lector univ. dr., Cercetător postdoctoral, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Contestaţia în anulare şi revizuirea în noul sistem procesual penal
Bogdan DIMA, Asist. univ. dr., Cercetător postdoctoral, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Preliminarii epistemologice la cercetarea comparativă a sistemelor de guvernare
Liviu Gheorghe ZIDARU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Competenţa internaţională decurgând din înfăţişarea pârâtului potrivit Regulamentului „Bruxelles I”
III. JURISPRUDENŢĂ

Andra-Roxana TRANDAFIR, Asist. univ. dr., Cercetător postdoctoral, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Carmen Gina ACHIMESCU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vânarea de balene în Oceanul Antarctic
Ioan Paul CHIŞ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Notă la sentinţa penală nr. 534 din 24 februarie 2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
IV. TINERI CERCETĂTORI

Edward ANAGNOSTE, Masterand Dreptul Uniunii Europene, Stingerea obligaţiei de aplicare a dreptului european şi aspecte conexe. Privire specială asupra dreptului Uniunii Europene
Bogdan Ovidiu BIRIŞ, Irina-Daniela MUNTEANU, Radu Mihai ŞERBĂNESCU, asistenţi de cercetare, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Raportul dintre tratate şi legislaţia internă a statelor membre ale Uniunii Europene. Soluţii în caz de conflict de norme
Ana-Maria GHINEŢ, Masterand, Drept Internaţional Public, Dreptul la obiecţiunea de conştiinţă şi dreptul pacientului la servicii medicale de sănătate a reproducerii – protejează legislaţia română aceste două drepturi?
Mircea JORJ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Modelul regionalizării în unele state ale uniunii europene
Teodor MANEA, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua şi veche legislaţie
Flavia MARISI, Cercetător, Pescara, Italia Recepţia Deciziei Mangold: de la plângerea ultra vires la dialogul constituţional
Alin-Adrian MOISE, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Ipotecile legale ale vânzătorului şi finanţatorului în sistemul noului Cod civil
Cosmin VĂDUVA, Lector univ. dr., Cercetător postdoctoral, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Factual şi normativ - distincţie fundamentală în dreptul român?
V. VARIA

I. Conferinţe

II. Concursuri studenţeşti

III. Alte manifestări studenţeşti