2015-2016

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept, Universitatea din București – ediția a VII-a, 2016

Asist. univ. dr. Carmen-Gina Achimescu

    Facultatea de Drept, Universitatea din București

 

În perioada 14 - 15 aprilie 2016 a avut loc Ediţia a VII-a a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, în Sala Stoicescu a Palatului Facultatii de Drept.

Sesiunea de Comunicări Științifice (SCS) este organizată de către Facultatea de Drept a Universității din București în ediții anuale, începând cu anul universitar 2009-2010 și are drept obiectiv major promovarea contribuțiilor valoroase si originale ale studenților în domeniile clasice precum și în cele emergente ale dreptului.  SCS este organizată pe trei secțiuni, respectiv secțiunile de drept privat, drept public si drept penal.

Ediţia din acest an universitar a fost organizată de către studenții Alina Hîncu și Bogdan Ioan (Petrea), sub coordonarea directorului ediției 2016 - asist. univ. dr. Carmen Achimescu și a inițiatoarei SCS, director al celor 6 ediții anterioare - conf. univ. dr. Adriana Almăşan.

În cursul Sesiunii de comunicări au fost prezentate materiale elaborate de către studenţi şi masteranzi în diferite domenii ale dreptului, în coordonarea cadrelor didactice ale Facultăţii. Evenimentul s-a bucurat atât de interesul studenţilor şi masteranzilor, cât şi al cadrelor didactice, numeroase dintre temele prezentate generând dezbateri, observaţii şi întrebări adresate susţinătorilor de comunicări ştiinţifice.

Intrecerea, moderată de asist. univ. dr. Carmen Achimescu, a început în dimineața zilei de 14 aprilie, imediat după cuvântul de deschidere adresat de domnul conf. univ. dr. Claudiu Buglea, Prodecan Facultății de Drept, cu Secțiunea drept privat, având un juriu format din conf. univ. dr. Claudiu Buglea, președinte, conf. univ. dr. Adriana Almășan și lect. univ. dr. Cristina Zamșa. Lucrările SCS au fost reluate în ziua următoare cu Secțiunea drept penal, jurizată de conf. univ. dr. Cristian Mitrache, președinte, conf. univ. dr. Andrei Zarafiu și asist. univ. dr. Raluca Mocanu. După-amiază, lucrarile au continuat cu Sectiunea drept public, avându-i în juriu pe prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, președinte, conf. univ. dr. Simona Gherghina și conf. univ. dr. Alexandru Ciobanu.

Organizatorii doresc să mulțumească editurilor Hamangiu, CH Beck România, și Wolters Kluwer România pentru cărţile oferite laureaților Sesiunii de comunicări. De asemenea, organizatorii îi sunt recunoscători domnului Doru Pădurariu pentru sprijinul extraordinar adus în organizarea SCS.

 

PROGRAMUL
SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 2016

 

DREPT PRIVAT – 14 APRILIE

 

9h-9h30

înregistrarea participanţilor

9h30-10h50

deschiderea lucrărilor sesiunii de comunicări

2 lucrări

10h50-11h10

pauză

11h10-12h20

4 lucrări

12h20-13h00

Pauză

13h00-14h20

4 lucrări

14h20-14h40

pauză

14h40-16h00

4 lucrări

16h-16h30

deliberări

 

 

DREPT PENAL – 15 APRILIE

 

9h30-11h10

5 lucrări

11h10-13h

pauză

 

 

DREPT public – 15 APRILIE

 

13h-14h

3 lucrări

14h-14h20

pauză

14h20-15h40

4 lucrări

15h40-16

deliberări

 

 

17h30

ceremonia de închidere

 

LISTA COMUNICĂRILOR

DREPT PRIVAT

1.     Relaţia dintre procesul arbitral şi procesul judiciar în lumina Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului Nae Bogdan-Florin, anul IV, grupa 401

coordonator: Conf. univ. dr. Buglea Claudiu-Paul

2.     Acceptarea tardivă – mijloc de încheiere a contractului Trandafir Simona, Master Drept privat

coordonator: Conf. univ. dr. Adriana Almăşan

3.     Aplicarea teoriei impreviziunii la contractele de credit ipotecar Alecu Andrei-Sorin, anul IV, grupa 410

coordonator: Asist. Univ. Dr. Vișinoiu Bogdan

4.     Avantajele ipotecii asupra universalităţilor de bunuri sub imperiul Noului Cod civil Stan Alexandru, anul IV, grupa 401

        coordonator: Profesor univ. dr. Valeriu Stoica

5.     Considerații privind executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale prin însușirea bunului în contul creanței Asavei Roxana-Andreea, Șovar Mihai-Cosmin, Master Drept privat

coordonator:  Asist. Univ. Dr. Vișinoiu Bogdan

6.     Implicații juridice ale scandalului Volkswagen Maria Claudia Andrieș, Master Drept privat

coordonator: Conf. univ. dr. RADU RIZOIU

7.     Înapoi în viitor: restituirea prestaţiilor Cucu Cristi Georgian, Moldoveanu Cătălin, anul III, grupa 313

coordonator: Conf. univ. dr. Adriana Almăşan

8.     Influența clauzei compromisorii în procedurile colective. Arbitrabilitatea cauzelor în care una din părți este o societate în insolvență Mihai-Minel Stahie, anul III, grupa 213

coordonator: Lector univ. dr. Sorin-Virgil David

 

9.     Privire comparativă asupra sistemelor de publicitate imobiliară Buzea Elena Daniela, anul II, grupa 213

coordonator:  Conf. Univ. dr. Adriana Almăşan

10.   Restricționările auxiliare în contextul concentrărilor economice Nastasiuc Antonia-Manuela, anul IV, grupa 418

        coordonator: Conf. univ. dr. Adriana Almășan

11.   Scurte considerații asupra convenției de nulitate conform Codului Civil – Munteanu Dan, anul III, grupa 309

coordonator: Asist. univ. dr. Bogdan Vişinoiu

12.   Transferul de active versus transferul de părţi sociale Păun Mihai, anul IV, grupa 412

coordonator: Conf. univ. dr. Andreea-Teodora Stănescu

13.   Clauza de rezervă a dreptului de proprietate stipulată de antreprenor în contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții până la plata prețului – Costache Raluca Elena, Filipoiu Mircea Florentin, anul IV, gr. 405 și 409

coordonator: Prof. univ. dr. Lucian Mihai

14.   Teoria impreviziunii în Noul Cod Civil. Condiții - o abordare critică Pintilie Claudius-Noris, anul III, grupa 309
coordonator: Lector univ. dr. George-Alexandru Ilie

DREPT PENAL

1.     Abuzul de încredere și furtul – principalele elemente de diferențiere – Borcean Diana-Mădălina,
Nistor Alina-Ana-Maria, anul III, grupele 301, respectiv 303
coordonator:  Asist. univ. dr. Raluca Ioana Mocanu

2.     Urmărirea şi judecarea infracţiunilor flagrante – Diana Mihalache, Master Cariera judiciara
coordonator: Prof. univ. dr. Anastasiu Crişu

3.     Efectele declarării neconstituționalității unor dispoziții legale sau recuperarea principiilor fundamentale de drept de către practica instanțelor judecătorești. Studiu de caz asupra infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe Nicolae Irina, anul III, grupa 307
coordonator: Asist. univ. dr. Raluca Ioana Mocanu

4.     Traficul de persoane, formă modernă de sclavie Lungu Mădălina-Elena, anul III, grupa 310
coordonator:  Conf. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu

5.     Sistemul cu jurați – sistem indispensabil procesului penal – Constantinescu Miruna, Corchiş Monica Simona, anul IV, grupele 410, respectiv  406
coordonator: Conferenţiar universitar doctor Andrei Zarafiu

DREPT PUBLIC

1.     Securitatea internă și politica de apărare comună la nivelul Uniunii Europene. Declarația de război a Franței contra organizației statul islamic Dranca Nicolae-Emilian, anul III (ID), grupa 301
coordonator: Asist. univ. dr. Oana-Mihaela Salomia

2.     Mai rezistă forma actuală a criteriilor Altmark în faţa testului practicii ? – Cercel Bianca, Master Achizitii publice
coordonator: Conf. univ. dr. Simona Gherghina

3.     Determinarea interesului transfrontalier în cazul contractelor de concesiune „sub prag”, sau despre transformarea incertitudinii în regulă –  Simion Adina Mihaela, Master Achizitii publice
coordonator:  Conf. univ. dr. Simona Gherghina

4.     Dreptul concurenței și arbitrajul Voicu Ioana Maria, Master Arbitraj internațional
coordonator: Prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu

5.     Implicațiile destrămării spațiului Schengen Vereş Crina-Bianca, Master Dreptul UE
coordonator:  Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu

6.     Procedura legislativă la nivelul uniunii europene – o perspectivă constituțională clasică Panțiru
Marciana-Ecaterina, anul II, grupa 205
coordonator: Asist. univ. dr. Oana-Mihaela Salomia

7.     Impactul politicii de coeziune 2014-2020 asupra statelor în curs de dezvoltare. Studiu de caz: România
Andrei-Eduard Vasile, Master Dreptul UE
coordonator:  Prof.univ.dr. Dan-Drosu Șaguna
Asist. univ. dr. Daniela Iuliana Radu       

 

 

Rezultatele Ediţiei a VII-a a Sesiunii de comunicări ştiintifice – 2016

Drept privat

Locul I - Dan Munteanu

Locul II - Cristi Cucu și Cătălin Moldoveanu

Locul III - Bogdan Nae

Mențiune - Elena Buzea

Drept penal

Locul I - Irina Nicolae

Locul II - MirunaConstantinescu si Monica Corchiș

Locul III - Diana Mihalache

Drept public

Locul I - Crina Vereș

Locul II - Bianca Cercel

Locul III - Marciana Panțiru