2015I. PROFESORI INVITAŢI

Raul SANCHEZ GOMEZ, Prof. Univ. Dr., Director Escuela de Práctica Jurídica, Universidad Pablo de Olavide, Interceptarea comunicațiilor purtate cu avocatul
Anne PONSEILLE, Conf. Univ.dr, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier, Individualizarea sancțiunilor în dreptul penal francez: o reglementare pentru un principiu mare
II. DOCTRINĂ

Corneliu Liviu POPESCU, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Obligația pozitivă a statelor de a legifera parteneriatele civile între persoanele de același sex
Verginia VEDINAȘ, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Controlul exercitat de Curtea de conturi asupra autorităților locale
Adriana ALMAȘAN, Conf. Univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Ștefan BOGREA, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Armonizarea dreptului român cu dreptul european al concurenței
Lavinia Valeria LEFERTACHE, Prof. Univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Probatoriul în procesul penal
Radu-Romeo POPESCU, Conf. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Substituțiile fideicomisare în noul Cod civil
Simona GHERGHINA, Conf. Univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Noțiunea de investiții publice
Bogdan DIMA, Lector univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Alegerea sistemelor de guvernare în democraţiile postcomuniste din Centrul şi Sud-Estul Europei
Ion GÂLEA, Lector univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Provocările pentru noțiunea de ”tratat”. Diferența dintre tratate și actele neobligatorii din punct de vedere juridic în practica României
Manole Ciprian POPA, Lector univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Reprezentarea acționarilor în cadrul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
III. JURISPRUDENŢĂ

Andra-Roxana TRANDAFIR, Asist. Univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Notă la încheierea din 26 martie 2012 pronunţată în dosarul nr. 8240/3/2012, de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, definitivă
IV. TINERI CERCETĂTORI

Ioan-Paul CHIȘ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Redeschiderea urmăririi penale urmată de confirmarea de către judecător. Excepţie
Cătălin-Nicolae CONSTANTINESCU, Masterand Drept Internațional Public, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Aspecte privind evoluţia pe cale convenţională şi doctrinară a noţiunii de crime împotriva umanităţii
Cătălin ONCESCU, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, nsideraţii privind dreptul procurorului de a autoriza provizoriu măsurile de supraveghere tehnică și încuviințarea pătrunderii organelor de urmărire penală în spații private pentru montarea/ demontarea mijloacelor tehnice de supraveghere
V. VARIA

I. Raport de activitate

II. Conferințe

III. Concursuri studențești