2018


I.PROFESORI INVITAȚI

Carlos Flores JUBERIAS Profesor univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Valencia, Oscilantele profile ale dreptului constituțional din Spania (cu ocazia celei de a 40-a aniversare a Constituției spaniole din 1978)
Alexandre VIALA Prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Politice, Universitatea din Montpellier, Semnificația pedepsei : o abordare filosofică
II. DOCTRINĂ

Anastasiu CRIȘU, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Câteva considerații privind importanța actului de sesizare în procesul penal
Corneliu-Liviu POPESCU, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Colegiul Juridic de Studii Europene, Motivarea actelor Curții Europene a Drepturilor Omului
Adriana ALMĂȘAN, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Termenul rezonabil în investigațiile de concurență
Ion GÂLEA, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Dezvoltări recente în dreptul internațional în materia delimitărilor maritime : hotărârea Curții Internaționale de Justiție din 2 februarie 2018 în cazul Costa Rica – Nicaragua
Cristian MITRACHE, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Reflecții privind tratamentul penal al concursului de infracțiuni și al recidivei
Daniela-Anca DETEȘEANU, Lect. univ. dr., Viorel CHIRICIOIU, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Ocrotirea patrimoniului cultural imaterial în legislația română
Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU, Lect. univ. dr., Dragoș-Adrian BANTAȘ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, CONSTRUCȚIA EUROPEANĂ ÎNTRE NAȚIONAL, INTERGUVERNAMENTAL ȘI FEDERAL - ELABORAREA, CONȚINUTUL, EȘECUL ȘI MOȘTENIREA PLANURILOR FOUCHET.
Doru TRĂILĂ, Lect. univ. dr., Mircea DUB, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, SECRETUL BANCAR ÎN RELAȚIA DINTRE MOȘTENITORII TITULARULUI DE CONT ȘI INSTITUȚIA DE CREDIT
Vladimir DIACONIȚĂ, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Scurte considerații privind alegerea frauduloasă a legii aplicabile; o perspectivă română
III. TINERI CERCETĂTORI

Al JASHAMMI MUHAMMED KHARIY QSAIR, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Daune punitive, funcții multiple, Caracteristici multiple
George-Alexandru LAZĂR, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, MĂSURILE PREVENTIVE APLICABILE PERSOANEI JURIDICE
Alexandru – Radu TOGAN, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, ANALIZA EFECTELOR JURIDICE DISTINCTE CE POT FI ASOCIATE ÎNSCRIERILOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ ȘI SOLUȚIA ADOPTATĂ ÎN LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ