2019


I. PROFESORI INVITAȚI

Anne PONSEILLE, Conf. univ. dr., Centrul de Studii Constituționale și Politice și Cercetări Comparative, (CERCOP), Facultatea de Drept și Științe Politice, Universitatea Montpellier, Franța, Minimul special al pedepsei în Dreptul francez: între întuneric și lumină
II. DOCTRINĂ

Doru TRĂILĂ, Lect. univ. dr., Mircea DUB, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Vânzarea cu plata prețului în rate şi rezerva proprietății, activitate de creditare?
Daniela-Anca DETEȘEANU, Lect. univ. dr., Cristina-Mihaela NICOLESCU, Lect. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Condiții privind recunoașterea statutului civil al persoanelor transsexuale și transgender în sistemul român de drept
III. CONFERINȚE

Alexandre ZABALZA, Conf. univ. dr., Institutul de Științe Criminale și Justiție, Universitatea din Bordeaux, Protecția proprietății în raport de criza în domeniului mediului înconjurător. Noțiune, obiect și mijloace în dreptul francez
Adina BUCIUMAN, Lect. univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Proprietatea în dreptul român și modelul său francez: o evoluție în contratimp
Paul CAZALBOU, Conf. univ. dr., Universitatea Toulouse I Capitole, Noțiune, obiect și mijloace de protecție, în dreptul penal francez, a diferitelor fațete ale proprietății
Valerian CIOCLEI, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Proprietatea în dreptul penal roman. Mijloace de protecție, noțiune și obiect
Philippe CHAUVIRÉ, Prof. univ. dr., Universitatea din Lorraine, Vânzarea bunului altuia în dreptul civil francez
Valérie MALABAT, Prof. univ. dr., Universitatea din Bordeaux, Consecințele penale ale vânzării bunului altuia în dreptul francez
Andra-Roxana TRANDAFIR, Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Consecințele penale ale vânzării bunului altuia în dreptul român
IV. RECENZII

Adriana ALMĂȘAN, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Expresii juridice fără nicio noimă
V. TENDINȚE EUROPENE

Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU, Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Cultura - parte componentă a relațiilor internaționale ale Uniunii Europene
VI. TINERI CERCETĂTORI

Vlad-Cristian SOARE, Doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Probleme de interpretare privind constituționalitatea și capacitatea juridică a subdiviziunilor administrativ-teritoriale
Dorel HERINEAN, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Considerente teoretice privind formarea legăturii subiective în cazul răspunderii penale a persoanelor juridice
George-Alexandru LAZĂR, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Criteriile de evaluare a vinovăției persoanei juridice