2020


I. PROFESORI INVITAȚI

Marie Annik GRÉGOIRE, prof. titulaire, Facultatea de Drept a Universității din Montréal, Evoluția ideologiei în dreptul persoanelor din Quebec
Ioana Maria COSTEA, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Transpunerea Directivei PIF și evaziunea fiscală la TVA
Claudia ROȘU, prof. univ. dr., Alin SPERIUSI-VLAD, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, Consideraţii critice referitoare la Decizia nr. 12/2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii
Nicolae-Horia ȚIȚ, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Considerații cu privire la interpretarea art. 713 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Răzvan Cosmin ROGHINĂ, asist. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Repere de identitate constituțională în România pre- și post-comunistă
Olesea PLOTNIC, doctor habilitat, profesor Jean Monnet, Universitatea de Stat din Moldova, Dorin DULGHERU, judecător doctorand, Judecătoria Chișinău, Recunoașterea puterii din oficiu a judecătorului în litigii de consum
Octavian CAZAC, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, Clauzele abuzive conform Codului civil al Republicii Moldova
George ZLATI, avocat doctor, Baroul Cluj, Violarea secretului corespondenţei vs. accesul ilegal la un sistem informatic
II. DOCTRINĂ

Flavius Antoniu BAIAS, prof. univ. dr., Valentin CÎLȚEA, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Excepția de neexecutare a contractului și dreptul de retenție
Ion GÂLEA, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, COVID-19 și posibilele apărări în dreptul internațional: ar putea forța majoră și schimbarea fundamentetnală a circumstanțelor să justifice neexecutarea obligațiilor internaționale?
Radu RIZOIU, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Când debitorul nu mai poate să plătească: Urgența în contractele de servicii (bancare)
Liviu Gheorghe ZIDARU, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Adaptarea activității de judecată în materie civilă în contextul pandemiei și ulterior acesteia
Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU, lect. univ. dr., Oana-Mihaela SALOMIA, lect univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Eficacitatea măsurilor adoptate de Uniunea Europeană pentru sprijinirea statelor membre în perioada pandemiei de Covid-19
Andra-Roxana TRANDAFIR, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Totul e atât de firesc în tăcerea noastră. Sau despre infracțiunea de omisiunea declarării unor informații
VI. TINERI CERCETĂTORI

George-Alexandru STAN, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Scurte considerații asupra condițiilor speciale de valabilitate și asupra efectelor testamentelor privilegiate
Ștefana-Iuliana SOROHAN, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Predictibilitate în individualizarea sancțiunilor. Studiu de jurisprudență asupra criteriilor de individualizare a măsurilor educative
Dorel HERINEAN, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Cauzele justificative și transmiterea unor boli infectocontagioase
IV. RECENZII

George-Alexandru LAZĂR, doctorand, Dorel HERINEAN, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Recenzie „Răspunderea penală a persoanei juridice” de lect. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir
V. VARIA

Maria AVRAM, masterand, Queen Mary University of London, Mihaela GHERGHE, doctorand, Raluca PAPADIMA, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Universitatea din București contribuie la promovarea arbitrajului în România