2021


I. PROFESORI INVITAȚI

Marie Annik GRÉGOIRE, prof. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din Montréal, Buna-credință în legislația din Quebec
Amedeo ARENA, conf. univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea ‘Federico II’, Napoli, Italia, De la o factură de electricitate la supremația dreptului european: astfel s-a născut doctrina Costa c. Enel
Nicoleta Rodica DOMINTE, conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Numele autorului – o marcă neînregistrată a operei
Serghei BRÎNZA, prof. univ. dr. hab., Decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Vitalie STATI, conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Convenția de la Lanzarote privită prin prisma unor prevederi din partea specială a Codului penal al Republicii Moldova și din cea a Codului penal al României
Gheorghe RENIŢĂ, lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Răspunderea participantului la un eveniment sportiv sau de pariat pentru manipularea evenimentului
Stanislav COPEŢCHI, conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Obiectul infracţiunii de pornografie infantilă: analiza gradului de compatibilitate între prevederile naţionale, internaţionale şi cele din legislaţiile unor state străine
Igor COBAN, profesor asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Particularitățile procedurii de contestare a actelor executorului judecătoresc în legislația din Republica Moldova
Nicolae SADOVEI, dr. hab. în drept, prof. univ. interimar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Mihail CEBOTARI, drd., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Accesul lucrătorilor migranți cu statut iregular fără forme la dreptul la muncă
Dumitru ROMAN, prof. asociat (docent), Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Artiom ENI, master in drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Tipuri de investigații sub acoperire
Andrei NEGRU , prof. univ. dr. hab. în drept, Conducătorul Departamentului de Drept Penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Natalia CRECIUN, asistent univ. drd., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Poate oare fi proiectat un model universal al organului de inspecție judiciară?
II. DOCTRINĂ

Corneliu-Liviu POPESCU, prof. de Drept internațional, drept european și comparat, Facultatea de Drept a Universității din București, Universitatea din Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Colegiul juridic de studii europene, Efectele pandemiei SARS-CoV-2 asupra activității și procedurii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului
Flavius Antoniu BAIAS, prof. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Stela STOICESCU, asist. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Prestaţia compensatorie în Codul civil român
Flavius Antoniu BAIAS, prof. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Constantin PINTILIE, drd., Facultatea de Drept a Universității din București, Dreptul românesc în Basarabia – înainte și după Marea Unire
Mirela STANCU, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Reflectarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene privind clauzele abuzive în materia executării silite în dreptul român, în special în ceea ce privește regimul contestației la executare
Traian TUNSOIU, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Reprezentativitatea organizațiilor sindicale și a organizațiilor patronale
Vasile ŢIPLE , Director juridic al UiPath, doctor în drept, Inadmisibilitatea anumitor inițiative legislative
VI. TINERI CERCETĂTORI

Tudor BURLACU , doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Contestația privind tergiversarea procesului. Aspecte teoretice şi practice
Valentina DINU, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Nerespectarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materia conflictelor de muncă