2023


I. PROFESORI INVITAȚI

Anne PONSEILLE, conf. univ. dr., Universitatea din Montpellier, Franța, Renunțarea la aplicarea pedepsei în jurisprudența Curții de Casație
Mihail UDROIU, doctor în drept, Sinteza modificărilor legislative operate prin Legile nr. 201/2023 și nr. 217/2023 în materia Procedurii penale, Partea generală cu referire la principii, acțiunea civilă și participanții în procesul penal
Nicoleta Rodica DOMINTE, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Simona Catrinel AVARVAREI, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Avangarda literelor române la confluenţa dreptului de autor
II. DOCTRINĂ

Caudia-Ana MOARCĂȘ, prof. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Dreptul muncii la confluența dintre dreptul public și privat național
Corneliu Liviu POPESCU, prof. univ. dr., Facultatea de Drept a Universităii din București, Colegiul Juridic de Studii Europene, Universtatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Efectele încetării calității de Parte la Convenția europeană a drepturilor omului asupra calității de Parte la tratatele conexe
Cristina-Mihaela NICOLESCU, conf. univ. dr., Daniela-Anca DETEȘEANU, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Surpriza unei jurisprudențe nesurprinzătoare: cauza CEDO Buhuceanu și alții c. României (23 mai 2023), din perspectiva dreptului intern român
Andra-Roxana TRANDAFIR, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, George-Cristian IOAN, doctorand Facultatea de Drept a Universității din București, Furtul calificat prin folosirea fără drept a unei chei mincinoase – repere teoretice și jurisprudențiale
Mihaela-Augustina NIȚĂ, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Maria-Cristina SOLACOLU, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Parchetul European – creare, activitate, provocări și prime rezultate
Amelia-Raluca ONIȘOR, doctor în drept, Facultatea de Drept a Universității din București, Efectul direct în materia achizițiilor directe: firele încurcate ale unui proces de integrare necesar
Teodor Radu IANCU, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Compatibilitatea dintre legislația din anii 2021-2023 care a permis modificarea prețurilor contractelor de achiziții publice în derulare și imperativele dreptului european și național