Activitate 2008-2009

Mai 2008 – înfiinţarea Centrului

De la înfiinţare şi până în prezent, în cadrul Centrului s-au desfăşurat în mod constant o serie de activităţi, unele ce ţin de pregătirea studenţilor pentru participarea la evenimentele ştiinţifice anuale, precum şi alte activităţi organizate în funcţie de incidenţa anumitor evenimente specifice rezultând din calendarul universitar al facultăţii. Acestora li se adaugă derularea unor proiecte de cercetare, finalizate sau aflate în curs de desfăşurare.

Pentru fiecare an universitar am încercat să surprindem cele mai importante activităţi derulate:

I. Anul universitar 2008-2009:

Cerc de drept penal – adresat studenţilor din anul II şi III

Pregătirea studenţilor pentru concursul „Hexagonul Facultăţilor de Drept”