Admitere 2009

Concurs de admitere - Master 2009
Metodologie
Precizări
Înştiinţare
Admiterea studenţilor străini
Subiecte la concursurile anterioare

Tematica pentru concurs

DREPTUL AFACERILOR
Drept comercial
Drept civil
CARIERĂ JUDICIARĂ
Drept civil
Drept penal
DREPT PRIVAT APROFUNDAT
Drept civil. Teoria generală
Dreptul familiei
RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
Raporturile individuale de muncă
INSTITUŢII ŞI PROCEDURI DE DREPT PUBLIC
Drept constituţional
Drept administrativ
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
Drept internaţional public
Organizaţii internaţionale
DREPTUL UNIUNII EUROPENE
Instituţiile UE
Ordinea juridică a UE
ŞTIINŢE PENALE
Drept penal
Drept procesual penal
MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)
Actualitatea europeană a afacerilor şi Drept instituţional al Uniunii Europene şi Ordinea juridică comunitară
POLITICI PUBLICE
Drept financiar public
Contencios constituţional

Rezultate
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Drept privat
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
Drept şi politici publice
Drept internaţional public
Dreptul Uniunii Europene
Ştiinţe penale
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor

Contestaţii