Admitere 2011

Concurs de admitere - Master 2011
Număr de locuri aprobate la concursul de admitere la studii unversitare de master sesiunea septembrie 2011
Notă schimbare oră concurs admitere master profesional
Modificare perioadă înscrieri master - septembrie 2011
Data concursului de admitere
Precizări
Subiecte la concursurile anterioare

Repartizarea candidaţilor în săli, pe specializari
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Ştiinţe penale
Drept privat
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
Drept internaţional public
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)

Tematica pentru concurs
DREPTUL AFACERILOR
Drept civil
Drept comercial

CARIERĂ JUDICIARĂ
Drept civil
Drept penal

DREPT PRIVAT
Drept civil. Teoria generală
Dreptul familiei

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
Raporturile individuale de muncă
Raporturile colective de muncă
Precizări importante

INSTITUŢII ŞI PROCEDURI DE DREPT PUBLIC
Drept constituţional
Drept administrativ

DREPT ŞI POLITICI PUBLICE
Contencios constituţional
Drept financiar public

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
Drept internaţional public
Organizaţii internaţionale

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
Instituţiile Uniunii Europene
Ordinea juridică a Uniunii Europene

ŞTIINŢE PENALE
Drept penal
Drept procesual penal

MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)
Drept instituţional al Uniunii Europene şi Ordinea juridică comunitară
Actualitatea europeană a afacerilor

Rezultate
În atenţia candidaţilor declaraţi admişi
În atenţia candidaţilor respinşi
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Ştiinţe penale
Drept privat
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
Drept internaţional public
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)
Rezultate candidaţi străini: admişi, respinşi

Contestaţii
Contestatii - Masterul Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor