Admitere 2011

Extras din Hotărârea Biroului Senatului Universităţii din Bucureşti, 31 august 2011:
„Informaţiile referitoare la organizarea concursului de admitere pentru studii universitare de masterat şi de doctorat vor fi actualizate în baza documentelor oficiale elaborate şi transmise de către MECTS.”

Calendarul admiterii şi informaţii utile - sesiunea 2011 (09.09.2011)
Înscrierea la concursul de admitere - acte necesare
Tipuri de certificate de competenţă lingvistică recunoscute
Precizări privind concursul de admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2011
Tematica şi bibliografia orientativă pentru concursul de admitere (11.05.2011)
Notă privind admiterea la studii universitare de doctorat (01.08.2011)
Lista conducătorilor de doctorat şi a poziţiilor vacante de student-doctorand scoase la concurs (16.09.2011)
Programarea concursului de admitere (17.09.2011)

Rezultate admitere studii universitare de doctorat (28.09.2011)
Admişi
Respinşi