Admitere 2012

Concurs de admitere - Master 2012
Număr de locuri aprobate la concursul de admitere la studii unversitare de master sesiunea septembrie 2012
Data concursului de admitere
Precizări (25.07.2012)
Subiecte la concursurile anterioare
Numărul candidaţilor înscrişi

Repartizarea candidaţilor în săli, pe specializari
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Ştiinţe penale
Drept privat
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
Drept internaţional public
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)
Drept Fiscal

Tematica pentru concurs
DREPTUL AFACERILOR
Drept civil
Drept comercial

CARIERĂ JUDICIARĂ
Drept civil
Drept penal

DREPT PRIVAT
Drept civil. Teoria generală
Dreptul familiei

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
Raporturile individuale de muncă
Raporturile colective de muncă
Precizări importante

INSTITUŢII ŞI PROCEDURI DE DREPT PUBLIC
Drept constituţional
Drept administrativ

DREPT ŞI POLITICI PUBLICE
Contencios constituţional
Drept financiar public

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
Drept internaţional public
Organizaţii internaţionale

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
Instituţiile Uniunii Europene
Ordinea juridică a Uniunii Europene

ŞTIINŢE PENALE
Drept penal
Drept procesual penal

MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)
Drept instituţional al Uniunii Europene şi Ordinea juridică comunitară
Actualitatea europeană a afacerilor

DREPT FISCAL
Drept fiscal
Drept societar

Anunţ rezultate admitere (17.09.2012)

Rezultate
În atenţia candidaţilor declaraţi admişi
În atenţia candidaţilor respinşi
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Ştiinţe penale
Drept privat
Drept fiscal
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
Drept internaţional public
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)
Rezultate candidaţi străini: admişi, respinşi

Contestaţii
Anunţ privind rezultatele contestaţiilor la concursul de admitere la master