Admitere 2013

Tematica și bibliografie
Română (08.11.2012)
Economie (08.11.2012)
Număr de locuri (18.07.2013)
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă (17.07.2013)
Data concursului - 23 iulie 2013
Informaţii utile (18.07.2013)
Comunicat
Admiterea la colegiul juridic franco-român
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi la data de 18.07.2013
Repartizarea candidaţilor în săli

Rezultate
Anunţ privind cazarea - anul I, 2013-2014, forma de învăţământ cu frecvenţă (24.07.2013)
Admişi ZI
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

Subiecte la concursurile anterioare