Admitere 2013

Concurs de admitere - Master 2013

Candidaţii care participă la concursul de admitere la studii universitare de master, organizat de Facultatea de Drept, sunt obligaţi să folosească numai pix de culoare NEAGRĂ. Scrierea tezei cu orice alte culori va atrage după sine anularea lucrării. (03.09.2013)

Proba de competenţă lingvistică (limba engleză), eliminatorie, la masterul ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL se va desfăşura joi, 12 septembrie a.c., ora 8.00, la sala 114. (11.09.2013)

Rezultate contestații (16.09.2013)
Subiecte la concursurile anterioare

DREPTUL AFACERILOR
CARIERĂ JUDICIARĂ
DREPT PRIVAT
DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
DREPTUL UNIUNII EUROPENE
ŞTIINŢE PENALE
DREPT FISCAL
MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)
ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)