Admitere 2014

Tematica și bibliografie
Română (15.11.2013)
Economie (15.11.2013)
Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă: 2
Data concursului - 23 iulie 2014
Informaţii utile
Comunicat
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi la data de 18.07.2014: 1469
Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ privind cazarea - anul I, 2014-2015, forma de învăţământ cu frecvenţă

Rezultate
Admişi ZI
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

Ca urmare a eliberării unor locuri la forma de invatamant cu frecvenţă - buget, urmatorii candidați au fost admiși la buget de la forma de învățământ cu frecvență - taxă: lista candidaţilor admişi (25.09.2014)

A. Admiterea la colegiul juridic franco-român

B. Subiecte la concursurile anterioare