Admitere 2015

Tematica și bibliografie
Română (26.11.2014)
Economie (26.11.2014)
Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă: 2
Număr de locuri pentru străini
Data concursului - 22 iulie 2015
Informaţii utile
Comunicat
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi la data de 18.07.2015: 1619
Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ privind cazarea - anul I, 2015-2016, forma de învăţământ cu frecvenţă

Rezultate
Admiși învăţământ cu frecvență
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

Ca urmare a eliberării unor locuri la forma de învățământ cu frecvenţă - buget, următorii candidați au fost admiși la buget de la forma de învățământ cu frecvență - taxă: lista candidaţilor admişi (25.09.2015)

A. Admiterea la colegiul juridic franco-român

B. Subiecte la concursurile anterioare