Admitere 2015

Vezi informațiile de la concursul de admitere 2015 - învăţământ cu frecvenţă
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 - Anunţ privind numărul de locuri libere şi plata taxei de studiu la ID (02.09.2015)
Rezultate concurs de admitere, a II-a facultate - sesiunea septembrie 2015 (18.09.2015)

Ca urmare a retragerii sau neconfirmării locurilor de către un număr de 7 candidați admiși la forma de învățământ cu frecvență, locul acestora a fost ocupat de următorii candidați declarați inițial admiși la forma de învățământ la distanță: lista candidaţilor admişi (25.09.2015)

Ca urmare a neocupării locurilor destinate cetăţenilor străini, 12 candidaţi admişi iniţial la forma de învăţământ la distanţă au fost declaraţi admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă-taxă (30.09.2015)

Lista candidaţilor declaraţi admişi, la cerere, pe locurile cu taxă-învăţământ la distanţă, ca urmare a renunţării de către alţi candidaţi la locul ocupat iniţial la concursul de admitere, sesiunea iulie 2015 (30.09.2015)

Lista cu studenţii care au fost transferaţi în anul I de studiu, forma de invăţământ cu frecvenţă, pe locurile cu taxă, de la forma de învăţământ la distanţă (15.10.2015)