Admitere 2016

A. Admitere 2016

Tematica și bibliografie
Română (10.12.2015)
Economie (10.12.2015)

Număr de locuri
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă: 2
Număr de locuri pentru străini
Data concursului: 25 iulie 2016
Perioada de inscrieri: 13-21 iulie 2016
Informaţii utile
Comunicat
Admiterea studenţilor străini
Număr candidaţi înscrişi la data de 21.07.2016: 1340
Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ privind cazarea - anul I, 2016-2017, forma de învăţământ cu frecvenţă

Rezultate
Admiși învăţământ cu frecvență
buget
taxă
Admişi ID
Respinşi
Rezultate contestaţii

Ca urmare a eliberării unor locuri la forma de învățământ cu frecvenţă - buget, următorii candidați au fost admiși la buget de la forma de învățământ cu frecvență - taxă: lista candidaţilor admişi (26.09.2016)

Ca urmare a retragerii sau neconfirmării locurilor de către un număr de 10 candidați admiși la forma de învățământ cu frecvență şi transferului unui candidat la forma de învăţămât la distanţă, locul acestora a fost ocupat de următorii candidați declarați inițial admiși la forma de învățământ la distanță: lista candidaţilor admişi (26.09.2016)

Lista candidaţilor declaraţi admişi, la cerere, pe locurile cu taxă-învăţământ la distanţă, ca urmare a renunţării de către alţi candidaţi la locul ocupat iniţial la concursul de admitere, sesiunea iulie 2016: lista candidaților admiși (26.09.2016)

Lista finală a studenţilor  transferaţi în anul I de studiu, forma de invăţământ cu frecvenţă, pe locurile cu taxă, de la forma de învăţământ la distanţă (17.10.2016)

Ca urmare a neocupării locurilor destinate cetăţenilor străini, 13 studenţi admişi iniţial la forma de învăţământ la distanţă au fost transferaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - taxă: 
Lista studenţilor transferaţi (11.11.2016)

B. Admiterea la colegiul juridic franco-român
Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs
Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la ora 8:30 cu un act de identitate.

C. Subiecte la concursurile anterioare