Admitere 2016

Admitere 2016
Precizări privind concursul de admitere la studii universitare de masterat (24.06.2016)
A se vedea si documentul de pe site-ul Universităţii  - Precizări cu privire la desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat 2016-2017

Rezultate admitere master în urma contestațiilor și redistribuirii locurilor rămase neocupate 
 
Anunţuri privind rezultatele contestațiilor și redistribuirea locurilor rămase neocupate 
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Drept privat
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Drept internațional public
Dreptul Uniunii Europene
Ştiințe penale
Drept fiscal
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat
Arbitrajul internațional (în limba engleză)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)

Arbitrajul internațional (în limba engleză) - rezultate proba de competenta lingvistica
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză) - rezultate proba de competenta lingvistica

Repartizarea candidaților în săli
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Drept privat
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Drept internațional public
Dreptul Uniunii Europene
Științe penale
Drept fiscal
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Arbitrajul internațional (în limba engleză)
Pentru masterul Dreptul urbanismului și al planificării teritoriale (în limba română) nu se organizează concursul de admitere

Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză) - proba de competență lingvistică, 14 septembrie 2016, ora 10:00, sala 116
Arbitrajul internațional (în limba engleză) - proba de competență lingvistică, 14 septembrie 2016, ora 12:00, sala 305


Tematica pentru concurs

DREPTUL AFACERILOR
- Drept civil
- Drept comercial

CARIERĂ JUDICIARĂ
Drept civil
Drept penal

DREPT PRIVAT
Drept civil. Teoria generală
Dreptul familiei

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
Raporturile individuale de muncă
Raporturile colective de muncă

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
Drept internaţional public
Organizaţii internaţionale

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
Instituţiile Uniunii Europene
Ordinea juridică a Uniunii Europene

ŞTIINŢE PENALE
Drept penal
Drept procesual penal

DREPT FISCAL
Drept fiscal
- Drept societar

ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Drept administrativ
Drept financiar public

ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)
Arbitrajul internațional

DREPTUL URBANISMULUI ȘI AL PLANIFICĂRII TERITORIALE (în limba română)
Dreptul Urbanismului și al Planificării Teritoriale

MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)
- Drept instituţional al Uniunii Europene şi Ordinea juridică a Uniunii Europene (examen oral în limba franceză)
Actualitatea europeană a afacerilor (examen oral în limba franceză)