Admitere 2016

Hotărârea Consiliului Școlii Doctorale de Drept din 05.07. 2016 privind înfiinţarea Programului postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Drepturile omului
Metodologia selecţiei candidaţilor pentru Programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Drepturile omului, în limba franceză
Anunț privind organizarea Programului postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Drepturile omului, în limba franceză
Cerere înscriere
Taxa de înscriere la selecție este în valoare de 330 lei și se achită la orice filială a B.C.R.  din țară în contul Facultății de Drept RO42RNCB0076010452620037/BCR, sector 5. Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei. Pe ordinul de plată va fi menționat ”Concurs selecție-Program postdoctoral - 2016-2017”.
Candidații declarați admiși vor achita taxa de studiu de 6200 lei în contul menționat mai sus, conform precizărilor din metodologia de selecție.