Admitere 2018

A. Admitere 2018
Data concursului: 24 iulie 2018
Tematica și bibliografie
        LIMBA ROMÂNĂ (07.12.2017)
        ECONOMIE (07.12.2017)
Număr de locuri
Precizări ale Facultății de Drept cu privire la modificarea numărului de locuri cu taxă, studii de licență, învățământ cu frecvență, admitere sesiunea iulie 2018
Informaţii utile
Comunicat
Procedura de ​admitere la studii universitare de licență pe locurile destinate absolvenților liceelor situate în mediul rural,​ ​​î​n anul universitar 2018-2019
Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii- licența
Admitere români de pretutindeni 2018-2019
Repartizarea locurilor aprobate de MEN pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018-2019
Repartizarea locurilor pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018-2019 (număr comunicat de Direcția Relații Internaționale în data de 10.07.2018)
Procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii cu taxă în lei
Număr candidaţi înscrişi la data de 18.07.2018: 1292
Repartizarea candidaţilor în săli
Rezultate
Anunțuri importante pentru candidații admiși la învățământ cu frecvență-buget, învățământ cu frecvență-taxă și ID 
Admiși învăţământ cu frecvență
             buget
            taxă
Admişi ID
Respinși
Rezultate contestaţii

Lista candidaților admiși pe locurile de la buget - învățământ cu frecvență ca urmare a eliberării unor locuri la concursul de admitere și redistribuirii locurilor neocupate de către absolvenții liceelor situate în mediul rural, sesiunea iulie 2018: lista candidaților admiși (26.09.2018)

Lista candidaţilor admişi pe locurile cu taxă - învăţământ cu frecvență ca urmare a opțiunilor ulterioare pentru învățământul cu frecvență-taxă, de la forma de învățământ la distanță, la concursul de admitere, sesiunea iulie 2018: lista candidaților admiși (26.09.2018)

Lista candidaţilor declaraţi admişi, la cerere, pe locurile cu taxă-învăţământ la distanţă, ca urmare a renunţării de către alţi candidaţi la locul ocupat iniţial la concursul de admitere, sesiunea iulie 2018: lista candidaților admiși (26.09.2018)

Lista finală a studenţilor  transferaţi în anul I de studiu, forma de invăţământ cu frecvenţă, pe locurile cu taxă, de la forma de învăţământ la distanţă (11.10.2018)B. Admiterea la colegiul juridic franco-român
    Data concursului: 26 iulie 2018