Admitere 2018

A. Admitere 2018

Precizări privind concursul de admitere la studii universitare de masterat (30.05.2018)
Număr de locuri pentru candidații de etnie romă: 2
Admitere români de pretutindeni 2018-2019
Repartizarea locurilor aprobate de MEN pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018-2019
Repartizarea locurilor pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018-2019 (număr comunicat de Direcția Relații Internaționale în data de 10.07.2018)
Procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii cu taxă în lei

Data concursului : 12 septembrie 2018, ora 10.00 (prezentarea la sala programată la ora 9.00), exceptând programele de Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză) și Arbitrajul internațional (în limba engleză) care vor susține probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, în data de 11 septembrie 2018, ora 10.00 (05.03.2018)

Conform hotărârii Consiliului Facultății de Drept din 24 aprile 2018, în anul univesitar 2018-2019 nu se organizează programul de master DREPT FISCAL și, pe cale de consecință, nu se organizează concurs de admitere în anul 2018. (09.05.2018)

Rezultate contestaţii
Redistribuirea locurilor rămase neocupate

Rezultate admitere master
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Drept privat
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Drept internațional public
Dreptul Uniunii Europene
Științe penale
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Arbitrajul internațional (în limba engleză)
Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului

Master profesional de drept european şi internațional al afacerilor (in limba franceză) - rezultate proba de competentă lingvistică

Arbitrajul internațional (in limba engleză) - rezultate proba de competentă lingvistică


Repartizarea candidaților în săli
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Arbitrajul internațional (în limba engleză)


Tematica pentru concurs (09.03.2018)

 DREPTUL AFACERILOR


 CARIERĂ JUDICIARĂ DREPT PRIVAT DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC DREPTUL UNIUNII EUROPENE ŞTIINŢE PENALE DREPT FISCAL

- Drept fiscal

- Drept societar

 ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)


DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI (în limba română)


 MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)

- Actualitatea juridică europeană (examen oral în limba franceză)

BSubiecte la concursurile anterioare