Admitere 2019

A. Admitere 2019
Data concursului: 24 iulie 2019
Tematica și bibliografie
               LIMBA ROMÂNĂ (17.12.2018)
               ECONOMIE (17.12.2018)
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de licență 2019
Comunicat
Taxa de inscriere la concursul de admitere
Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii- licența
Număr de locuri
Repartizarea locurilor pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2019-2020 (număr comunicat de Direcția Relații Internaționale în data de 27.06.2019)
Admitere români de pretutindeni 2019-2020
Înscrierile la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se prelungesc LA SEDIUL FACULTĂŢII până la data de 18 iulie 2019, orele 14.00.
Înscrierile online la concursul de admitere organizat de  Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se încheie miercuri, 17 iulie 2019, orele 14.00.
Perioada de înscrieri:
I. La sediul Facultăţii de Drept
10-17 iulie 2019
Zilnic, între  orele  9.00- 14.00 
Sâmbătă şi Duminică, între  orele  9.00 - 12.00
II. Înscrieri online
01-17 iulie 2019 (în data de 17 iulie înscrierile se fac până la ora 14.00)
Confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail): 10-17 iulie 2019.
Candidații de etnie romă se vor înscrie la secretariatul Facultății de Drept având în vedere necesitatea aprobării de către rectoratul Universității a candidaturii pe locurile speciale.

Număr candidaţi înscrişi la data de 22.07.2019: 1330

Repartizarea candidaţilor în săli

Rezultate
Anunțuri importante pentru candidații admiși la învățământ cu frecvență-buget, învățământ cu frecvență-taxă și ID 
Admiși învăţământ cu frecvență
             buget
             taxă
Admişi ID
Respinși
Rezultate contestaţii

Lista candidaților admiși pe locurile de la buget - învățământ cu frecvență ca urmare a eliberării unor locuri la concursul de admitere și redistribuirii locurilor neocupate de către absolvenții liceelor situate în mediul rural, sesiunea iulie 2019: lista candidaților admiși (26.09.2019)

Lista candidaţilor admişi pe locurile cu taxă - învăţământ cu frecvență ca urmare a opțiunilor ulterioare pentru învățământul cu frecvență-taxă, de la forma de învățământ la distanță și respinși, la concursul de admitere, sesiunea iulie 2019: lista candidaților admiși (26.09.2019)

Lista candidaţilor declaraţi admişi, la cerere, pe locurile cu taxă-învăţământ la distanţă, ca urmare a renunţării de către alţi candidaţi la locul ocupat iniţial la concursul de admitere, sesiunea iulie 2019: lista candidaților admiși (26.09.2019)

Lista finală a studenților transferați în anul I de studiu, forma de învățământ cu frecvență, pe locurile cu taxă, de la forma de învățământ la distanță (10.10.2019)

Lista cu studenții care au fost transferați în anul I de studiu, forma de învățământ cu frecvență, anul universitar 2019/2020, pe locurile cu taxă, de la forma de învățământ la distanță, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la concursul de admitere, sesiunea iulie 2019, cu respectarea criteriilor de departajare, pe locurile vacantate din cifra de școlarizare alocată la cursuri cu frecvență, pentru cetățenii străini, în anul universitar 2019-2020: lista studenților (03.12.2019)

B. Admiterea la colegiul juridic franco-român
    Data concursului: 26 iulie 2019C. Subiecte la concursurile anterioare