Admitere 2019

A. Admitere 2019

Studiile de master la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, au durata de două semestre (un an) şi corespund unui număr de 60 de credite de studiu transferabile.
Candidații trebuie să fi dobândit 240 de credite (studii de licență cu  durată de patru ani) sau 300 de credite (180 de credite -studii de licență cu durată de 3 ani + 120 de credite -studii de master cu durată de doi ani).

Data concursului: 11 septembrie 2019, ora 10.00 (prezentarea la sala programată la ora 9.00), exceptând programele de Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză) și Arbitrajul internațional (în limba engleză) care vor susține probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, în data de 10 septembrie 2019, ora 10.00. (11.04.2019)

In anul univesitar 2019-2020 nu se organizează programul de master DREPT FISCAL și, pe cale de consecință, nu se organizează concurs de admitere în anul 2019. (11.04.2019)


Rezultate admitere master


Repartizarea candidaților în săli
Plan de învățământ

Tematica pentru concurs (06.03.2019)

DREPTUL AFACERILOR


CARIERĂ JUDICIARĂ


DREPT PRIVAT


DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE ŞTIINŢE PENALE


ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT


ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)


DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI (în limba română)


MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)

- Actualitatea juridică europeană (examen oral în limba franceză)