Admitere 2019

Pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs. Tematica și bibliografia orientativă (17.04.2019)
Precizari privind concursul de admitere - conducător de doctorat, prof. univ. dr. Corneliu Liviu POPESCU (17.04.2019)
Precizari privind concursul de admitere - conducător de doctorat, prof. univ. dr. Valerian CIOCLEI (17.04.2019)
Precizari privind concursul de admitere - conducător de doctorat, prof. univ. dr. Luminița DIMA (17.04.2019)
Calendarul admiterii
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere (condiții generale, acte necesare la înscriere, desfășurarea concursului) 
Numar locuri granturi de studii finanțate de la bugetul de stat- alocate Școlii doctorale de Drept 
Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute
Programarea concursului de admitere
Rezultate concurs de admitere - studii universitare de doctorat 
 Admiși
 Respinși