Admitere 2020

A. Admitere 2020
Data concursului de admitere la studii universitare de master:
23 septembrie 2020, ora 10.00 (prezentarea la sala programată la ora 9.00). (12.02.2020)  

Studiile de master la Facultatea de Drept a Universității din București se organizează la forma de învățământ cu frecvență, au durata de două semestre (un an) și corespund unui număr de 60 de credite de studiu transferabile.
Candidații trebuie să fi dobândit 240 de credite (studii de licență cu  durată de patru ani) sau 300 de credite (180 de credite -studii de licență cu durată de 3 ani + 120 de credite -studii de master cu durată de doi ani).

Precizări metodologice privind desfășurarea concursului de admitere
Precizări privind concursul de admitere
Admitere români de pretutindeni 2020-2021
Adresă email informații admitere: 

Formular inscriere online

Candidații care solicită scutirea de plata a taxei de înscriere trebuie să completeze și să încarce declarația de aici în formularul on-line, la secțiunea Încărcare documente, în câmpul Fișiere depuse.

INSTRUCȚIUNI SANITARE
Chestionar medical
Repartizare candidați: 
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale 
Carieră judiciară

Rezultate contestații 

Comunicat admitere
Candidați admiși
Candidați respinși

Rezultate finale contestații
Rezultate finale candidați admiși
Rezultate finale candidați respinși


Tematica pentru concurs (18.03.2020)

DREPTUL AFACERILOR
- Drept civil
- Drept comercial

CARIERĂ JUDICIARĂ

DREPT PRIVAT

DREPTUL MUNCII, RELAȚII DE MUNCĂ ȘI INDUSTRIALE

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

 ȘTIINȚE PENALE

ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)

DREPTUL URBANISMULUI ȘI AL AMENAJĂRII TERITORIULUI (în limba română)

MASTER PROFESIONAL DE DREPT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL AL AFACERILOR (în limba franceză)


BSubiecte la concursurile anterioare