Admitere 2020

Numar locuri granturi de studii finanțate de la bugetul de stat- alocate Școlii doctorale de Drept
Pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs. Tematica și bibliografia orientativă (16.04.2020)
Precizari privind concursul de admitere - conducător de doctorat, prof. univ. dr. Corneliu Liviu POPESCU (16.04.2020)
Precizari privind concursul de admitere - conducător de doctorat, prof. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN (16.04.2020)
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere (condiții generale, acte necesare la înscriere, desfășurarea concursului)
Admitere români de pretutindeni 2020-2021
Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute
Programarea concursului de admitere