Admitere 2021

A. Admitere 2021

Data concursului de admitere la studii universitare de licență: 21 iulie 2021
Tematica și bibliografie
             LIMBA ROMÂNĂ (21.01.2021)
             ECONOMIE (21.01.2021)
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de licență 2021 (Metodologia a fost aprobată în Consiliul Facultății de Drept din 02.02.2021 și ulterior în Consiliul Facultății de Drept din 25 – 26.02.2021)

B. Admitere la Colegiul juridic franco-român de studii europene-Sorbonne la București


C. Subiecte la concursurile anterioare