Admitere 2021

A. Admitere 2021

Data concursului de admitere la studii universitare de licență: 21 iulie 2021
Tematica și bibliografie
             LIMBA ROMÂNĂ (21.01.2021)
             ECONOMIE (21.01.2021)
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de licență 2021 (Metodologia a fost aprobată în Consiliul Facultății de Drept din 02.02.2021 și ulterior în Consiliul Facultății de Drept din 25 – 26.02.2021)

Precizări

Având în vedere că, pe de o parte, programele școlare prevăd predarea noțiunilor de gramatică (morfosintaxa propoziției și, respectiv, sintaxa frazei) exclusiv la nivel gimnazial, iar, pe de altă parte, că introducerea (semnificativă) a unor noi terminologii, concepte și abordări în programă (și în unele dintre manualele mai recente) a avut loc abia începând cu anul școlar 2020/2021, elaborarea și corectarea subiectelor de gramatică se va face cu respectarea programei de limba română în vigoare în perioada în care potențialii candidați la admiterea din acest an au parcurs materia și, deci, au asimilat teoria și practica analizei gramaticale.  În acest context, din bibliografie fac parte toate/oricare dintre manualele avizate și aprobate pentru perioada în care candidații au parcurs, în școală, gramatica limbii române.

În ceea ce privește aspectele lexicale, precum și normele ortografice, ortoepice și de punctuație, modificările recente de programă nu sunt de natură să implice diferențe la nivelul formulării, rezolvării și corectării subiectelor.

Număr de locuri

Link formular înscriere candidat

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Comunicat privind procedura de desfășurare a concursului de admitere la Facultatea de Drept - iulie 2021

Informații generale privind înscrierea la concursul de admitere studii de licență - iulie 2021

Instrucțiunile de încărcare a dosarului de înscriere pe platforma ADMA

Candidații care solicită scutirea de plata a taxei de înscriere trebuie să completeze și să încarce declarația de aici în formularul on-line, la secțiunea Încărcare documente, în câmpul Fișiere depuse.

Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-   licența 

Admitere români de pretutindeni 2021-2022

Cazare pentru candidații la concursul de admitere 2021

Total candidați înscriși: 1212

Repartizarea candidaţilor în săli

Anunţ anonimizare rezultate admitere iulie 2021

Subiecte concurs de admitere - iulie 2021

Rezultate

Rezultate contestații

Lista suplimentara a candidaților declarați admiși

Lista candidaților admiși pe locurile de la buget - învățământ cu frecvență ca urmare a eliberării unor locuri la concursul de admitere și redistribuirii locurilor neocupate de către absolvenții liceelor situate în mediul rural și de candidații de etnie romă, iulie 2021: lista candidaților admiși (29.09.2021)

Lista candidaţilor admişi pe locurile cu taxă - învăţământ cu frecvență ca urmare a opțiunilor ulterioare pentru învățământul cu frecvență-taxă, de la forma de învățământ la distanță, la concursul de admitere, iulie 2021: lista candidaților admiși (29.09.2021)

Lista finală a studenților transferați în anul I de studiu, forma de învățământ cu frecvență, pe locurile cu taxă, de la forma de învățământ la distanță (21.10.2021)


B. Admitere la Colegiul juridic franco-român de studii europene-Sorbonne la București


C. Subiecte la concursurile anterioare