Admitere 2021

A. Admitere 2021


Data concursului: 14 septembrie 2021
Pentru programele de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale(în limba franceză) și Arbitrajul internațional (în limba engleză) probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data în data de 13 septembrie 2021.

Numar de locuri 

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de masterat - sesiunea septembrie 2021
(12.03.2021)
În urma apariției în HG. 906/2021, ca urmare a deciziei Consiliului Facultății de Drept din data de 9 septembrie 2021, completarea Metodologiei de admitere la studii universitare de master cu privire la criteriile de admitere la programul de master Drept economic european (în limba germană)
 
Formular înscriere online

Înscrierile la concursul de admitere la master s-au prelungit până duminică, 12 septembrie, ora 10.00.


Candidații care solicită scutirea de plata a taxei de înscriere trebuie să completeze și să încarce declarația de aici în formularul on-line, la secțiunea Încărcare documente, în câmpul Fișiere depuse.

Taxa de studiu

INSTRUCȚIUNI SANITARE

Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Arbitrajul internațional (în limba engleză)
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept economic european (în limba germană)

Rezultate probă de competență lingvistică
Arbitrajul internațional (în limba engleză)
Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)
Drept economic european (în limba germană)

Rezultate

Rezultate contestații

Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept fiscal

Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul afacerilor
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Carieră judiciară
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept privat
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept internațional public
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul Uniunii Europene
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Științe penale
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public - privat
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul și guvernanța afacerilor internaționale și europene (în limba franceză)

Plan de învățământ

Dreptul afacerilor
Carieră judiciară 
Drept privat 
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Drept internațional public 
Dreptul Uniunii Europene
Ştiințe penale 
Drept fiscal
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat 
Arbitrajul internațional (în limba engleză)
Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului
Dreptul și guvernanță afacerilor europene si internaționale (în limba franceză)
Drept economic european (în limba germană)*
*plan de învățământ în curs de aprobareTematica pentru concurs 

DREPTUL AFACERILOR
- Drept comercial
Dreptul comerțului internațional

CARIERĂ JUDICIARĂ

DREPT PRIVAT

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

ŞTIINŢE PENALE

DREPT FISCAL

ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI (în limba română)

DREPTUL ȘI GUVERNANȚA AFACERILOR EUROPENE ȘI 
INTERNAȚIONALE (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)BSubiecte la concursurile anterioare