Admitere 2021

A. Admitere 2021

Data concursului: 14 septembrie 2021
Pentru programele de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale(în limba franceză) și Arbitrajul internațional (în limba engleză) probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data în data de 13 septembrie 2021.

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de masterat - sesiunea septembrie 2021 (12.03.2021)

Tematica pentru concurs 

DREPTUL AFACERILOR
- Drept comercial
Dreptul comerțului internațional

CARIERĂ JUDICIARĂ

DREPT PRIVAT

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

ŞTIINŢE PENALE

DREPT FISCAL

ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI (în limba română)

DREPTUL ȘI GUVERNANȚA AFACERILOR EUROPENE ȘI 
INTERNAȚIONALE (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)BSubiecte la concursurile anterioare