Admitere 2021

Numar locuri granturi de studii finanțate de la bugetul de stat- alocate Școlii doctorale de Drept
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere (condiții generale, acte necesare la înscriere, desfășurarea concursului)
Pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs. Tematica și bibliografia orientativă (15.07.2021 - din motive personale, prof. univ. dr. emerit Constantin MITRACHE retrage pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs, sesiunea septembrie 2021).

Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute (modificat 03.09.2021)

Anunț privind înscrierea on-line:
Dosarele de înscriere se pot trimite on-line la adresa de email:   și trebuie să conțină toate documentele menționate în Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere (condiții generale, acte necesare la înscriere, desfășurarea concursului). Fiecare document se va trimite ca atașament (scan, format pdf) cu denumirea actului respectiv. Fișa de înscriere (care se descărca de aici incepând cu data de 2 septembrie) se va încărca odată cu celelalte documente, după completare și semnare. Candidații vor primi prin e-mail confirmarea finalizării procedurii de înscriere în urma validării dosarului sau, în cazul în care dosarul nu este complet, notificare cu privire la informațiile sau actele eronate.
Încărcarea electronică a dosarului se face în perioada 02 - 08 SEPTEMBRIE 2021 (în data de 08 septembrie înscrierile se fac până la ora 14.00).

Programarea concursului de admitere (modificat 13.09.2021)
Rezultate concurs de admitere - studii universitare de doctorat (validate de C.S.U.D. în ședința din 22.09.2021 şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti).
Admiși 
Respinși