Admitere 2022

Data concursului: 15 iulie 2022

Pentru programele de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză), Arbitrajul internațional (în limba engleză) și Drept economic european (în limba germană) probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data de 14 iulie 2022.


Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de masterat - 2022 (06.05.2022)
Informații generale privind înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat - 2022
Structura probelor de admitere 
Numar de locuri

Formular înscriere online
 
Precizări privind modul de întocmire a dosarului de candidatură la Programul de Master de Dreptul Afacerilor
 
Programarea susținerii probelor de admitere la programele de master, sesiunea iulie 2022
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Carieră judiciară
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul Uniunii Europene
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul și guvernanța afacerilor internaționale și europene (în limba franceză)
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept fiscal
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept internațional public
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public - privat

Rezultate probă de competență lingvistică
Rezultate finale buget
Rezultate finale taxă
Rezultate finale candidați respinși 

Tematica pentru concurs

CARIERĂ JUDICIARĂ
- Drept civil
- Drept penal

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
- Raporturile individuale de muncă
- Raporturile colective de muncă

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
- Instituțiile Uniunii Europene
- Ordinea juridică a Uniunii Europene
 
DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI 
Dreptul urbanismului si al amenajarii teritoriului

DREPTUL ȘI GUVERNANȚA AFACERILOR EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)

Broșură admitere 2022 - Facultatea de Drept
 
BSubiecte la concursurile anterioare