Admitere 2022

Data concursului: 15 iulie 2022


Pentru programele de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză), Arbitrajul internațional (în limba engleză) și Drept economic european (în limba germană) probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data de 14 iulie 2022.
Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de masterat - 2022 (06.05.2022)
Informații generale privind înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat - 2022
Structura probelor de admitere 
Numar de locuri

Precizări privind modul de întocmire a dosarului de candidatură la Programul de Master de Dreptul Afacerilor
Programarea susținerii probelor de admitere la programele de master, sesiunea iulie 2022
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Carieră judiciară
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul Uniunii Europene
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Dreptul și guvernanța afacerilor internaționale și europene (în limba franceză)
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept fiscal
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Drept internațional public
Repartizarea candidaților în sala de examen la programul de master Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public - privat

Rezultate probă de competență lingvistică
Rezultate finale buget
Rezultate finale taxă
Rezultate finale candidați respinși 
 
Septembrie 2022

Data concursului: 15 septembrie 2022
Pentru programele de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză), Arbitrajul internațional (în limba engleză) și Drept economic european (în limba germană) probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data de 14 septembrie 2022.

Încărcarea electronică a dosarului de către candidat: 2 - 11 septembrie 2022
Candidații care optează pentru depunerea dosarului de înscriere în format fizic trebuie să completeze formularul de înscriere online. Fișa de înscriere va fi primită prin email și se va semna și se va depune în dosarul de înscriere.
Depunerea dosarului de înscriere în format fizic se va face în perioada 5 - 11 septembrie 2022, astfel:
- luni-vineri între orele 9 - 14;
- sambata, duminica între orele 9 - 12.
Formular înscriere online 
Numar de locuri
Proba de competență lingvistică - 14 septembrie 2022
- Arbitrajul internațional (în limba engleză) - Sala 2.22, ora 10.00
- Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză) - Sala 2.22, ora 13.00.
 
Programarea susținerii probelor de admitere la programele de master, sesiunea septembrie 2022
Repartizarea candidaţilor în săli
 
Rezultate probă de competență lingvistică

Rezultate admitere master 
 

Tematica pentru concurs

CARIERĂ JUDICIARĂ
- Drept civil
- Drept penal
DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
- Raporturile individuale de muncă
- Raporturile colective de muncă
DREPTUL UNIUNII EUROPENE
- Instituțiile Uniunii Europene
- Ordinea juridică a Uniunii Europene
DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI 
Dreptul urbanismului si al amenajarii teritoriului
DREPTUL ȘI GUVERNANȚA AFACERILOR EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)

Broșură admitere 2022 - Facultatea de Drept
 
BSubiecte la concursurile anterioare