Admitere 2022

Data concursului: 15 iulie 2022

Pentru programele de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză), Arbitrajul internațional (în limba engleză) și Drept economic european (în limba germană) probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data de 14 iulie 2022.

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de masterat - 2022 (06.05.2022)
Număr de locuri 
Informații generale privind înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat - 2022

Structura probelor de admitere 

Tematica pentru concurs

CARIERĂ JUDICIARĂ
- Drept civil
- Drept penal

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
- Raporturile individuale de muncă
- Raporturile colective de muncă

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
- Instituțiile Uniunii Europene
- Ordinea juridică a Uniunii Europene

DREPTUL ȘI GUVERNANȚA AFACERILOR EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)