Admitere 2023

A. Admitere 2023

Data concursului de admitere la studii universitare de licență: 20 iulie 2023
Tematica și bibliografie
             LIMBA ROMÂNĂ (23.12.2022)
             ECONOMIE (23.12.2022)
             GÂNDIRE CRITICĂ (23.12.2022)
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii universitare de licență 2023 (05.04.2023)
Informații generale privind înscrierea la concursul de admitere studii de licență - iulie 2023
Număr de locuri
Link formular inscriere candidat   
Instrucțiunile de încărcare a dosarului de înscriere pe platforma ADMA 
Candidații care optează pentru depunerea dosarului de înscriere în format fizic trebuie să completeze formularul de înscriere online. Fișa de înscriere va fi primită prin email și se va semna și se va depune în dosarul de înscriere.
Perioada de înscriere pentru candidații mai sus menționați este 3 - 16 iulie 2023, astfel:
- luni-vineri între orele 9 - 14;
- sâmbătă, duminica între orele 9 - 12.
Admitere români de pretutindeni 2023-2024
Cazare pentru candidații la concursul de admitere 2023
Număr candidaţi înscrişi la data de 16.07.2023 - admitere pe bază de examen: 1331
Număr candidaţi înscrişi la data de 16.07.2023 - admitere pe bază de concurs de dosare (absolvenți cu diplomă de licență ai unei alte facultăți): 38
Număr candidaţi înscrişi la data de 16.07.2023 - admitere pe bază de concurs de dosare (olimpici internaționali): 2
Comunicat privind procedura de desfășurare a concursului de admitere la Facultatea de Drept - iulie 2023
Repartizarea candidaţilor în săli
Planuri săli
Rezultate
Lista candidaților admiși pe locurile de la buget - învățământ cu frecvență ca urmare a eliberării unor locuri la concursul de admitere, iulie 2023
Lista candidaţilor admişi pe locurile cu taxă - învăţământ cu frecvență ca urmare a eliberării unor locuri la concursul de admitere, iulie 2023
Lista suplimentara a candidaților declarați admiși, iulie 2023

Septembrie 2023
Data concursului de admitere la studii universitare de licență: 14 septembrie 2023
Încărcarea electronică a dosarului de către candidat: 1 - 8 septembrie 2023
Candidații care optează pentru depunerea dosarului de înscriere în format fizic trebuie să completeze formularul de înscriere online. Fișa de înscriere va fi primită prin email și se va semna și se va depune în dosarul de înscriere.
Depunerea dosarului de înscriere în format fizic se va face în perioada 4 - 8 septembrie 2023, între orele 9 - 14.
Comunicat privind procedura de desfășurare a concursului de admitere la Facultatea de Drept - septembrie 2023
Repartizarea candidaţilor în săli
Rezultate
 
Lista candidaților admiși pe locurile de la buget - învățământ cu frecvență ca urmare a eliberării unor locuri la concursul de admitere și redistribuirii locurilor neocupate de absolvenţii liceelor situate în mediul rural și absolvenților proveniți din sistemul de protecție socială:
lista candidaților admiși (28.09.2023)
Lista candidaţilor admişi pe locurile cu taxă - învăţământ cu frecvență ca urmare a opțiunilor ulterioare pentru învățământul cu frecvență-taxă, de la forma de învățământ la distanță, la concursul de admitere:

Simulare concurs de admitere
 
B. Admitere la Colegiul juridic franco-român de studii europene-Sorbonne la București

C. Subiecte la concursurile anterioare

 

Vizite ale grupurilor de elevi la Facultatea de Drept a UB

Facultatea de Drept a Universității din București primește grupuri de elevi pentru vizite de informare, cu îndeplinirea următoarelor cerințe: 1. vizita trebuie să fie organizată de o unitate de învățământ preuniversitar și solicitată în prealabil, iar grupul de elevi trebuie condus de cel puțin un cadru didactic din respectiva unitate de învățământ; 2. solicitarea vizitei se va transmite la adresa , iar realizarea acesteia se va putea face doar după confirmarea primită de la reprezentanții Facultății de Drept a UB, cu stabilirea exactă a datei și orei vizitei; 3. grupul trebuie să fie compus din minimum 10 elevi; 4. vizitele se pot realiza doar în perioadele în care la Facultatea de Drept a UB se desfășoară activități didactice, potrivit calendarului aprobat pentru respectivul an universitar. Sunt încurajate vizitele în perioada Săptămânii Porților Deschise la Facultatea de Drept a UB - pentru aceasta, vă rugăm să consultați periodic pagina web a facultății, secțiunea Avizier. Vă așteptăm cu drag!