Admitere 2023

Sesiunile iulie și septembrie 2023

Pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs. Tematica și bibliografia orientativă (25.01.2023) 
Calendarul admiterii si informații generale  
Metodologia Școlii doctorale de Drept privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere se va afișa după ce va fi aprobată de către C.S.U.D. (conform Metodologiei-cadru a Universității din București privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere 2023 la studiile universitare de doctorat).
 
Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute 
 
Instrucțiunile de încărcare a dosarului de înscriere pe platforma ADMA 
Link înscriere candidat 
 
Programarea concursului de admitere -sesiunea iulie 2023 
Rezultate - sesiunea iulie 2023
Admiși    
Respinși