Admitere 2023

Sesiunile iulie și septembrie 2023

Pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs. Tematica și bibliografia orientativă (25.01.2023) 
Metodologia Școlii doctorale de Drept privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere -  aprobată in sedinta C.S.U.D. din data de 6.02.2023
 
Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute 
 
Instrucțiunile de încărcare a dosarului de înscriere pe platforma ADMA 
Link înscriere candidat 
 
Programarea concursului de admitere -sesiunea iulie 2023 
Rezultate - sesiunea iulie 2023
Admiși    
Respinși