Admitere 2024

Data concursului: 22 iulie 2024
Pentru programul de master Arbitrajul internațional (în limba engleză) proba orală de competență lingvistică, eliminatorie, se va desfășura în data de 21 iulie 2024, ora 10.00.

Structura probelor de admitere 

Tematica pentru concurs (06.03.2024)

DREPTUL AFACERILOR
- Dreptul afacerilor

CARIERĂ JUDICIARĂ
- Drept civil
- Drept penal

DREPT PRIVAT
- Drept privat

DREPTUL MUNCII, RELAŢII DE MUNCĂ ŞI INDUSTRIALE
- Raporturile individuale de muncă
- Raporturile colective de muncă

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
- Drept internaţional public

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
- Dreptul Uniunii Europene

ŞTIINŢE PENALE
- Științe penale
 
DREPT FISCAL
- Drept fiscal

ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
- Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat 

ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză)
- Arbitrajul internațional

DREPTUL URBANISMULUI SI AL AMENAJARII TERITORIULUI
- Dreptul urbanismului si al amenajarii teritoriului

DREPTUL ȘI GUVERNANȚA AFACERILOR EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE (în limba franceză)
- Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale 

DREPTUL NOILOR TEHNOLOGII (în limba engleză)
- Dreptul Noilor Tehnologii
 
DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE - în cazul în care va fi acreditat în timp util
- Dreptul Proprietății intelectuale