Admitere 2024

Sesiunea septembrie 2024

Pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs. Tematica și bibliografia orientativă - sesiunea septembrie 2024 (22.03.2024)

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat (condiții generale, acte necesare la înscriere, desfășurarea concursului etc.) (11.04.2024)

Calendarul admiterii (11.04.2024)
Tipuri de certificate de competență lingvistică recunoscute (11.04.2024) 
Număr locuri repartizate Școlii doctorale de Drept
 
Instrucțiunile de încărcare a dosarului de înscriere pe platforma ADMA - septembrie 2024

Link înscriere candidat 
 
Programarea concursului de admitere -sesiunea septembrie 2024