Afilieri naționale

Hexagonul Facultăţilor de Drept

„Hexagonul Facultăților de Drept” este consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România: Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Drept a Universității din Craiova, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Facultatea de Drept a Universității de Drept din Timișoara.

Continuând tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului”, Hexagonul reunește facultățile de drept de stat tradiționale (București, Cluj, Iași, Sibiu), la care s-au adăugat mai tinerele instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocuparea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și responsabilitatea față de viitorul acestora: toate cele șase facultăți pregătesc absolvenți care, în cvasi-totalitatea lor, muncesc în domeniul pentru care s-au pregătit, indiferent de profesia pe care o exercită în concret (avocat, magistrat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, practician în insolvență etc.).

Calitatea absolvenților facultăților din Hexagon este confirmată de faptul că, an de an, aceștia dau cel mai mare procent de reușiți la Institutul Național al Magistraturii.

De asemenea, cele șase facultăți reprezintă, prin cadrele lor didactice, vârful cercetării științifice în domeniul dreptului, tratatele, cursurile, monografiile, comentariile legislative, articolele și studiile redactate de aceștia reprezentând titluri de referință pentru întreaga lume juridică românească.

Colaborarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea planurilor de învățământ, activități științifice comune (colaborarea pentru redactarea de articole, cursuri, tratate, organizarea de conferințe, seminarii, sesiuni științifice), dar și prin concursul studențesc anual, intitulat „Hexagon”, care se desfășoară în fiecare an într-una din facultățile membre și constă în probe științifice (Drept civil și Drept penal) și probe sportive (șah, fotbal băieți, baschet fete și tenis de masă).