Evenimente

Evenimente

Alegerea Prof. Dr. Bogdan Aurescu în Comisia de Drept Internaţional a ONU

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti salută alegerea prof. dr. Bogdan Aurescu în calitate de membru al prestigioasei Comisii de Drept Internațional a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Alegerea candidatului României, care a avut loc la data de 3 noiembrie 2016, la New York, de către Adunarea Generală ONU, s-a realizat cu votul a 158 de state dintre cele 193 de state membre ale Organizației.

Comisia ONU de Drept Internațional (CDI) este un organ subsidiar al Adunării Generale ONU înființat în baza art. 13 aliniatul 1 din Carta ONU, având ca obiectiv realizarea dezvoltării progresive a dreptului internațional și a codificării sale. CDI este formată din 34 de experți independenți în domeniul dreptului internațional, ‎care trebuie să aibă, conform Statutului Comisiei, o experiență recunoscută pe plan internaţional în acest domeniu, atât în ce priveşte aspectele teoretice, cât şi cele practice ale dreptului internaţional, putând proveni din mediul universitar, din corpul diplomatic, din mediul guvernamental sau al organizaţiilor internaţionale.

CDI, creată în anul 1947, a început sa funcționeze în anul 1949 și a elaborat pana în prezent un număr impresionant de proiecte de tratate internaționale, adoptate ulterior sub egida ONU, respectiv proiecte de articole, linii directoare şi de concluzii în domenii de importanţă deosebită pentru comunitatea internațională. CDI are în prezent pe agenda sa subiecte de maxima relevanță pentru dezvoltarea și codificarea dreptului internațional, cum sunt identificarea dreptului internaţional cutumiar, normele imperative jus cogens, protecţia atmosferei în dreptul internaţional, aplicarea provizorie a tratatelor internaţionale, imunitatea oficialilor statului în faţa jurisdicţiilor penale naţionale străine, protecţia mediului în timpul conflictelor armate, crimele contra umanităţii, acordurile şi practica subsecvente în conexiune cu interpretarea tratatelor.

CDI funcționează în sesiuni care au loc o dată pe an, pe parcursul a câteva săptămâni, la sediul ONU din Geneva. Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea realegerii.

Alegerea prof. dr. Bogdan Aurescu confirmă aprecierea statelor membre ONU faţă de Școala Română de Drept Internațional şi faţă de prestigiul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Bogdan Aurescu este profesor universitar la F‎acultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. În prezent, predă disciplinele Drept internaţional public, Organizaţii şi relaţii internaționale, Sistemul jurisdicţiilor internaţionale, Dreptul internaţional al protecţiei minorităţilor. Este preşedintele Ramurii Române a International Law Association, membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, arbitru desemnat de România conform art. 2 al Anexei VII a Convenţiei ONU privind dreptul mării, membru supleant al Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei (unde a fost până în prezent raportor sau coraportor pentru 26 de rapoarte, studii sau opinii).

A fost Agent Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2003-2004) şi Agentul României pentru Curtea Internaţională de Justiţie în cazul Delimitarea Maritimă în Marea Neagră (2004-2009). Este redactor-şef al Revistei Române de Drept Internaţional, membru al colegiului de redacţie al revistei Curierul Judiciar şi membru al consiliului ştiinţific al revistei ACTA Universitatis Lucian Blaga şi al Revistei de Drept Constituţional. Este autor, co-autor sau coordonator a 15 volume în domeniul dreptului internaţional şi autor a peste 140 de articole, studii, comentarii, recenzii publicate în reviste române şi străine de drept internaţional şi relaţii internaţionale.Data publicării: 06.11.2016

« înapoi