2019

Alexandre ZABALZA, Conf. univ. dr., Institutul de Științe Criminale și Justiție, Universitatea din Bordeaux, Protecția proprietății în raport de criza în domeniului mediului înconjurător. Noțiune, obiect și mijloace în dreptul francez

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2019.04

Rezumat: Modelul proprietății civile, care reglementează relațiile persoanei cu lucrurile, este astăzi intens criticat, acuzat că este instrumentul instituțional care legitimează distrugerea progresivă a mediului. Ideea protecției proprietății ridică o întrebare de justiție fundamentală a mediului: cum poate fi protejată o instituție care nu protejează sau care nu mai protejează? 

Cuvinte cheie: proprietate, mediu, justiție ecologică, model, drepturi reale, filosofia dreptului


« înapoi