Supliment

Andrei ZARAFIU, Despre separarea funcţiilor judiciare. Consecinţe. Impedimente. Remedii
Realizarea justiţiei represive şi a activităţii judiciare în ansamblul său este în mod fundamental aşezată pe principiul separării funcţiilor judiciare.

Chiar dacă acest principiu funcţiona implicit şi sub imperiul vechii reglementări, fiind premisa manifestării judiciare a sistemelor procesuale moderne, noua legislaţie procesual penală aduce şi consacrarea sa expresă la nivel normativ.

Cu toate acestea, exprimarea legislativă a principiului nu exclude şi apariţia unor impedimente procesuale apte să îngreuneze aplicarea imediată şi efectivă a noii legislaţii procesual penale, mai ales în ce priveşte modalităţile de manifestare concretă a organelor judiciare.

Cuvinte cheie : funcţii judiciare, separaţie, consecinţe, impedimente.

« înapoi