Anul universitar 2008-2009

Plan de învăţământ 2008-2009
Structura anului universitar

ORAR
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Drept privat aprofundat
Drept public
Drept comunitar
Drept internaţional
Relaţii de muncă şi industriale