Anul universitar 2011-2012

Plan de învăţământ (29.02.2012)
Structura anului universitar
Notă pentru achitarea taxei de studiu
Hotarârea Consiliului Facultăţii de Drept cu privire la echivalarea examenelor (21.10.2011)

Reclasificare
a) cazuri sociale
b) listele cu studenții reclasificați

Scoatere din evidenţă (16.11.2011)
Redobândirea calităţii de student (29.11.2011)
Redobândirea calităţii de student (13.12.2011)
Redobândirea calităţii de student (15.12.2011)
Redobândirea calităţii de student (21.12.2011)
Redobândirea calităţii de student (16.01.2012)
Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul I, anul univ. 2011-2012 (17.01.2012)
Scoatere din evidenţă (06.04.2012)
Redobândirea calităţii de student (12.04.2012)
Redobândirea calităţii de student (25.04.2012)
Redobândirea calităţii de student (02.05.2012)
Redobândirea calităţii de student (16.05.2012)

Programări examene
Sesiunea de examene: 21.01.2012 - 19.02.2012 (03.02.2012)
Repartizarea pe săli a studenţilor din anul 3 care au restanţă la drept civil / reale (20.01.2012)
Anunţ Drept Financiar (06.02.2012)
Sesiunea de examene: 02.06.2012 - 30.06.2012 (16.05.2012)
Repartizarea pe săli pentru examenul de Drept civil. Teoria obligaţiilor. Restanţă din anul II. Data examenului: 13 iunie 2012, orele 16-18. (08.06.2012)
Sesiunea de examene: 03.09.2012 - 20.09.2012 (13.09.2012)
Anunţ privind finalizarea colocviului la practica de specialitate pentru anii I, II si III, cursuri de zi şi ID, anul universitar 2011-2012 (04.05.2012)
Repartizare pe săli, restanţe din anul II la disciplina Drept civil. Drepturile reale. 18 sept, orele 9-11 (12.09.2012)
Repartizare pe săli, restanţe din anul II la disciplina Drept civil. Teoria obligaţiilor. 18 sept, orele 12-14 (13.09.2012)